Et klimaanlæg på kontoret. Er det virkelig nødvendigt, kan man spørge sig selv. Faktisk er der mange fordele ved, at få installeret et godt klimaanlæg på kontoret, både for virksomhedens skyld og for medarbejdernes. Her gives 3 gode grunde til, hvorfor man bør installere et klimaanlæg på kontoret.

1. Højere arbejdsmoral og produktivitet

Investerer virksomheden i et velfungerende klimaanlæg til kontoret, vil medarbejdernes arbejdsmoral stige. Ingen har lyst til at arbejde et sted, hvor man er ved at dø af varme. Det er hårdt, og varmen gør, at man bliver døsig og uoplagt.

Kontorets temperatur har en effekt på, hvordan medarbejderne præsterer. Et køligt rum gør mennesket mere opmærksomt og opmuntrer koncentrationsevnen. Det vil altså øge produktiviteten på kontoret, hvis rummet har en ideel temperatur. Og hvilken virksomhed vil ikke gerne have god og høj produktivitet hos medarbejderne?

2. Velbehag og tilfredshed

Et behageligt indeklima gør medarbejderne tilfredse. Det er nemmere at arbejde under forhold, hvor man kan føle sig tilpas i sit eget tøj, uden at svede eller fryse. Derfor vil installation af et godt klimaanlæg sikre, at medarbejderne altid er oplagte og glade for arbejdspladsen. Arbejdsglæden har nemlig stor indflydelse på, hvordan medarbejderne arbejder, og hvilke værdier de tillægger arbejdspladsen.

Samtidigt ser det skidt ud for virksomheden, hvis medarbejderne ikke er tilfredse med arbejdsforholdene. I værste fald kan de melde virksomheden til Arbejdstilsynet, som kan blande sig i virksomhedens drift. Arbejdet forløber altid bedst, hvis alle parter er glade og tilfredse med samarbejdet, og dette er et sundt indeklima med til at realisere.

3. Medarbejdernes sundhed

Det rette klimaanlæg kan have en effekt på selve medarbejdernes sundhed. Anlægget skærper luftkvaliteten gennem filtrerings- og rensningsprocesser, og sikrer et sundt, friskt og sikkert indeklima. Et for varmt eller for koldt miljø kan gøre medarbejderen syg, hvilket virksomheden selvfølgelig ikke er interesseret i. Dette vil blot føre til flere klager og eventuelle tab af profit. Udskiftning af luften gennem et klimaanlæg er derfor med til at sikre, at medarbejderne er mere fokuserede, sunde og klare i hovederne til dagens foreliggende opgaver.

Har du nu lyst til at investere i et klimaanlæg til kontoret? Som nævnt er der flere fordele, som kan spare virksomheden penge ved at forøge produktiviteten gennem komfortable arbejdsbetingelser. Kontakt et firma som med klimakonsulenter som kan hjælpe dig til et kontor med et bedre og sundere indeklima. Løsningen vil kun give fordele, både nu og på sigt.

Dankøling A/S

Islevdalsvej 41

Rødovre 2610

70 25 94 50