Tolkeservice

 

 

Rigtig mange virksomheder og instanser gør brug af tolke når der skal handles og forhandles på kryds og tværs af lande og nationaliteter. Det er meget normalt for os, som europæer at kunne engelsk, men sådan er det jo ikke over hele verden, både fordi det ikke falder naturligt og i mange tilfælde også fordi, at der i mange lande slet ikke er den samme form for undervisning i skolerne, og derfor er der rigtig mange mennesker verden over, som ikke kan kommunikere på engelsk. Når det så er tilfældet, at danske virksomheder skal handle med udenlandske virksomheder, hvor deres engelske sprog er meget begrænset, så kan det være svært at kommunikere ordentligt, uden misforståelser.

 

Derfor bruger disse virksomheder ofte en tolke service som kan hjælpe med, at skabe forståelse både den ene, og den anden vej rundt. Det er selvøflgelig rigtig vigtigt, at brueg en tolk hvis der er gang i vigtige forretninger, men det er mindst lige så vigtigt at der bliver gjort brug af en tolk, når det drejer sig om offentlige instanser der tager imod de mange flygtninge der strømmer mod ikke mindst Danmark, men også alle de andre lande i Europa.

 

Det hjælper at blive mødt af et velkendt sprog
Med flygtningekrisen på kogepunktet, og en masse flygtninge der bevæger sig mod Europa, så er det et must af de respektive lande får forberedt sig på bedst mulig måde. Dette kan blandt andet gøre ved at de flygtninge som ønsker at søge asyl i blandt andet Danmark, bliver mødt med en åbenhed og en lyst til at tage godt imod dem. Ligeledes forventer danskerne, at de asylansøgere der måtte komme til Danmark, selvfølgelig også prøver, så godt de kan, at forstå danske normer, og dermed blive integreret.

 

Heldigvis, så findes der virksomheder som kun beskæftiger sig med flygtninge og deres ankomst til Danmark. Det er virksomheder som også udbyder en tolk i Danmark, så asylansøgerne på deres eget sprog, får forklaret videre procedurer og faktisk modtager en slags undervisning i hvad det vil sige, at leve og bo i Danmark.

 

Det er en rigtig god service og en god ting at gøre, således kan der ikke være misforståelser, den nytilkomne føler sig godt taget imod og vedkommende lærer, at drage paraleller mellem sin tidligere tilværelse og sin nuværende, og kan dermed også sætte tingene i et større perspektiv.    

 

Tella Consultants IVS

Istedgade 69, 1 sal

1650 København V
30 27 21 30

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *