IT byggeri er fremtiden. Det er digitaliseret byggeri, hvor der bruges IKT-værktøjer (Informations- og Kommunikationsteknologi) for at lette arbejdsgangene i forbindelse med byggeprojekter og lette den interne kommunikation. Det betyder færre fejl i forbindelse med byggesager, fordi det bliver mulig at indsamle og dele filer relateret til byggeri på en hurtig og effektiv måde. IT byggeri vil på sigt betyde besparelser på drift og administration gennem smarte byggeprojekt værktøjer.

Hvordan fungerer IT byggeri?

IKT-værktøjer gør det langt nemmere at uploade og dele information på en sikker måde. Her får bygherren eller administratoren mulighed for suverænt at styre, præcis hvem der får adgang til hvilke tegninger eller dokumenter. Samtidig bliver processen mere gennemsigtig, fordi de relevante aktører tildeles adgang og rettigheder til at gennemse, rette eller godkende de filer, de har brug for at få adgang til. Systemet giver et dynamisk brug af data, hvor de forskellige aktører kan arbejde med deres dele af projektet uden konstant at skulle downloade filer, rette og uploade nye versioner. Man kan arbejde direkte i programmet, så alle altid har adgang til de nyeste versioner af dokumenter og tegninger. Det gør planlægning at projektet og selve processtyringen meget nemmere. Indkøb af materialer, udstedelse af kontrakter og generel beslutningstagning bliver lettere at styre.

Projektweb

Projektweb giver brugerne mulighed for både at indhente og samle alle filer digitalt, som hører med til et byggeri. Tegninger og dokumenter som kontrakter, tilladelser, godkendelser og referater kan let samles i digitale mapper, som så ligger i et sikkert, internt system. Det minder lidt en cloud-baseret digital løsning som for eksempel Ondrive, iCloud eller Dropbox, men i modsætning til disse programmer er Projektweb et sikkert, privat program beskyttet af kryptering. Dermed er der ikke samme sikkerhedsrisici som i for eksempel Dropbox eller Google Drive.

Projektweb er let at bruge for byggefirmaets medarbejdere, og med tilhørende tutorials lærer man hurtigt at navigere i systemet, tilgå og administrere mapper samt for administrators vedkommende at oprette nye brugere. Man får også adgang til centrale funktioner som 3D-viewer, log, versionsstyring og compare-funktion. En udvidet version af projektweb er også tilgængelig. Her kan man styre alle dele af byggeprojektet fra start til slut.

Med IKT-værktøjer kan byggeprocessen nu styres mere effektivt, og det bliver langt nemmere at holde styr på driftsudgifter og overordnede budgetter. Ressourceforbrug bliver mere gennemsigtigt, så den samlede økonomi ikke skrider. Desuden bliver det muligt at finde de rigtige løsninger i forhold til design og planlægning tidligt i processen, fordi de digitale værktøjer gør det muligt at afprøve forskellige modeller og scenarier for bygningsprojektet, før man går i gang med det fysiske byggeri.

RIB A/S
Ryesgade 19C
2200 København N
35 24 52 50