snerydning København

Staten og kommunerne har ansvaret for at rydde offentlige veje i hele landet, mens grundejere – både privatpersoner og virksomheder – har et ansvar for at rydde sne af deres egne grunde på blandt andet fortovet, indkørslen samt områder, som hører til fællesarealerne. Det er for at sikre, at der er sikker adgang til og fra dit hus eller virksomhed, så din postmand, din skraldemand eller naboer ikke kommer til skade, når de befinder sig på din grund. Private fællesveje skal ryddes efter aftale med de øvrige beboere, da kommunen ikke fjerner sneen herfra. Som grundejer skal du derfor være opmærksom på, at du har ansvaret for at fjerne sne fra din grund og eventuelle private fællesveje mellem klokken 7 om morgenen og klokken 10 om aftenen alle ugens dage med undtagelse af søndag, hvor du kan vente én time længere med at få ryddet dit område fra sne.

Overhold dit ansvar

Det kan komme til at koste dig dyrt, hvis eksempelvis din postmand glider på dit glatte fortov på vej til postkassen, da det netop er dit ansvar at sørge for at udføre de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Det bliver hurtigt glat så snart, de første snefnug rammer landet, og af den grund er det vigtigt, at du er godt forberedt på fjerne sneen med det samme.

Sådan plejede man at fjerne sne

En skovl eller lignende kan fjerne bunkerne af sne, men det er sjældent muligt at fjerne det glatte lag med skovlen. Af den grund er der typisk blevet spredt grus eller salt ud for at bekæmpe glatheden. Grus kan med fordel bruges på områder, hvor sneen er så kompakt, at den ikke kan fjernes med manuel kraft. Gruset har dog ingen fordel på et område med is, hvor det i stedet er bedre at sprede salt, som er i stand til at smelte isen og sneen.

Sådan bør man fjerne sne i dag

Der bruges desværre alt for meget salt til at fjerne is, da mindre mængder er nok til at have en effektfuld virkning. Dette problem ses både hos private personer, virksomheder samt ved snerydning af offentlige veje, og det er et problem, som skal tages alvorligt, da vejsalten udgør en reelt trussel mod vores miljø. Mange års overforbrug af vejsalt har påvirket blandt andet vores grundvand, træer, jord og dyr. Det er derfor nødvendigt, at du, som er ansvarlig for at rydde sne, tager et ansvar, da der endnu ikke er den store lovgivning inden for brug af midler til snerydning. Der findes heldigvis alternativer til brug af vejsalt, hvilket du kan høre mere om ved at kontakte en rådgiver for snerydning fra København, som kan rådgive dig om, hvordan du på miljømæssig vis fjerner sne fra din grund. I tilfælde af behov for snerydning af større områder kan du også vælge at overlade ansvaret til eksperter i miljørigtig snerydning, som kan fjerne din sne hurtigt og effekt samtidigt med, at der tages mest muligt hensyn til miljøet.

Sneuniverset
Bjerringbrovej 46
2610 Rødovre
38 71 17 00